P. 1
Makalah Iman Terhadap Allah

Makalah Iman Terhadap Allah

|Views: 264|Likes:
Published by Andryan Chapters

More info:

Published by: Andryan Chapters on Jul 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Rukun aqidah yang kedua setelah iman kepada Allah, adalah iman Kepada adanya malaikat. Iman kepada malaikat lebih didahulukan daripada iman Kepada nabi dan rasul, hal ini dikaitkan dengan salah satu fungsi utama malaikat,yaitu sebagai penyampai wahyu Allah kepada nabinya. Salah satu dalil untuk nengetahui keberadaan malaikat adalah melalui berita yang Mutawatir (akurat), dan satu-satunya berita paling akurat adalah berita yang dibawa Nabi Muhammad SAW , yaitu AL-Qur'an masalah malaikat disebutkan lebih dari 75 kali, tersebar dalam 33 surat. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari aqidah. Apabilah hal itu hilang, Gugurlah ke islaman kita.

B. Rumusan masalah Di dalam makalah ini membahas tentang arti iman baik menurut bahasa maupun istilah, dan beberapa sifat-sifat yang dimiliki Allah SWT baik dari sifat yang wajib, jaiz, mustahil dan nafsiyah dan juga cara-Cara kita mengimani Allah SWT , Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT yang wajib disembah.

C. Tujuan pembahasan Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian maka sesungguhya orang itu telah sesat Sejauh-jauhnya. 1. Agar selalau melakukan perbuatan baik dan merasa najis serta anti melakukan perbuatankarena dirinya selalu diawasi oleh malaikat. 2. berupaya masuk kedalam syurga yang dijaga oleh malaikat Ridwan dengan bertakwa dan beriman kepada Allah SWT serta berlomba-lomba mendapatkanlailatul Qodar . 3. Meningkatkan keiklasan,keimanan kedisiplinana kita untuk mengikuti atau meniru sifat dan perbuatan malaikat. 4. Selalu berfikir berhati hati dalam melaksanakan setiap perbuatan karma setiap Perbuatan baik yang baik maupun yang buruk akan di pertangung jawabkan diakhirat kelak

1

Arti Iman Kepada Allah Iman menurut bahasa berarti keyakinan atau kepercayaan. Firman Allah SWT : Yang Artinya “Dan ingatlah. . kami bersaksi. Bahkan manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah SWT sejak ia berada di alam arwah. Tuhan Yang Maha Kuasa. Al-A’raf : 172) 2 . Iman adalah membenarkan dengan hati.BAB II PEMBAHASAN Iman Kepada Allah SWT Adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah SWT. . harus diikuti dengan perbuatan. mengucapkan dengan lisan. agar menjadi mukmin sejati. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. . Rukun Iman yang pertama adalah iman kepada Allah SWT yang merupakan dasar dari seluruh ajaran Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT yang wajib disembah. Pada hakekatnya kepercayaan kepada Allah SWT sudah dimiliki manusia sejak ia lahir.” (QS.“Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah” Sebagai perwujudan dari keyakinan dan ucapan itu. Allah Maha Esa. Orang yang akan memeluk agama Islam terlebih dahulu harus mengucapkan kalimat syahadat. menyatakan dengan lisan. A. sedangkan menurut istilah berarti kepercayaan tentang adanya Allah sekaligus membenarkan apa saja yang datang dari Allah dengan cara meyakini dalam hati. dan memperbuat dengan anggota badan (beramal). . Dengan modal iman inilah kita akan menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Keyakinan itu diucapkan dalam kalimat : ‫أشهد أن الإله إال هللا‬ Artinya . Umat islam meyakini adanya Allah SWT dan mengetahui sifat-sifatnya. . Dengan demikian iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu ada. . ketika TuhanMu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) : “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab : “Betul Engkau Tuhan kami. dan membuktikan dengan amal nyata. .

Iman Kepada Kitab Allah 4. Untuk mencapai keimanan yang benar tidak hanya berdasarkan fitrah pengakuan hati nurani saja. kitab-kitab Nya. pengucapan lisan. Sebab antara pengakuan hati. Iman Kepada Hari akhir 6. Karena iman kepada Allah SWT merupakan pokok dari keimanan yang lain. serta qadha dan qadar Nya. Iman Kepada qadha dan Qadar D. Iman Kepada Allah 2. Cara Beriman Kepada Allah SWT Iman kepada Allah SWT merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. seperti iman kepada malaikat-malaikat Nya. Iman Kepada Rasul Allah 5. Dasar Beriman Kepada Allah a.Jauh sebelum datangnya agama Islam. hari kiamat. tanpa ucapan lisan dan pengalaman anggota tubuh. Pengakuan hati merupakan dasar iman. ada kecenderungan hatinya untuk percaya kepada kekuatan ghaib yang bersifat Maha Kuasa. Kecenderungan dan pengakuan hati b. maka keimanan kepada Allah SWT harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. C. Mereka mengerti bahwa yang menciptakan alam semesta dan yang harus disembah adalah dzat yang Maha Pencipta. Petunjuk Rasulullah atau Hadits Setiap manusia secara fitrah. Sebab jika iman kepada Allah SWT tidak tertanam dengan benar. Namun dengan pengakuan hati tidak akan ada artinya. Rukun Iman Ada 6 : 1. dan pengalaman anggota tubuh merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Iman Kepada Malaikat Allah 3. Sebagaimana diungkapkan di dalam AlQur‟an : B. yakni Allah SWT. tetapi harus dipadukan dengan Al-Qur‟an dan Hadits. Dan pada akhirnya 3 . orang-orang jahiliyah juga sudah mengenal Allah SWT. rasul-rasul Nya. maka ketidak-benaran ini akan berlanjut kepada keimanan yang lain. Wahyu Allah atau Al-Qur‟an c. Tetapi dengan rasa kecenderungan hati secara fitrah itu tidak cukup.

Setengah ulama menyatakan bahwa kedua-dua perkataan ini sama maknanya Yaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Di masyarakat tidak jarang kita jumpai cara-cara beribadah seorang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.akan merusak ibadah seseorang secara keseluruhan. Adapun yang lain daripada Allah Ta‟ala . 3. Adalah qadim dengan nisbah kepada nama terbahagi kepada empat bagian : · · · · Qadim Sifati ( Tiada permulaan sifat Allah Ta‟ala ) Qadim Zati ( Tiada permulaan zat Allah Ta‟ala ) Qadim Idhafi ( Terdahulu sesuatu atas sesuatu seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak) Qadim Zamani ( Lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya satu tahun ) Maka Qadim Haqiqi ( Qadim Sifati dan Qadim Zati ) tidak harus dikatakan lain daripada Allah Ta‟ala. menjadikan tiap-tiap suatu yang ada. Jika sekiranya Allah Ta‟ala tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu. padahal orang tersebut mengaku beragama Islam. Qidam : Artinya Sedia Pada hakikatnya menafikan ada permulaan wujud Allah SWT karena Allah SWT. Dan bagi tiap-tiap qadim itu azali tetapi tidak boleh sebaliknya. E. bukan saja di sisi agama Islam tetapi semua kepercayaan di dalam dunia ini mengaku menyatakan Tuhan itu ada. Wujud : Artinya Ada Yaitu tetap dan benar yang wajib bagi zat Allah Ta‟ala yang tiada disebabkan dengan sesuatu sebab. Baqa‟ : Artinya Kekal Sentiasa ada. maka hukumnya adalah mustahil dan batil. Pada hakikatnya ialah menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta‟ala. yang bermaksud : ” Dan jika kamu tanya orang-orang kafir itu siapa yang menjadikan langit dan bumi nescaya berkata mereka itu Allah yang menjadikan……………” ( Surah Luqman : Ayat 25 ) 2. Maka wujud ( Ada ) – disisi Imam Fakhru Razi dan Imam Abu Mansur AlMaturidi bukan ia a‟in maujud dan bukan lain daripada a‟in maujud . 20 sifat wajib allah 1. Tetapi pada pendapat Imam Abu Hassan Al-Ashaari wujud itu „ain Al-maujud . bersifat Qidam maka jadilah ia qadim. Kepercayaan bahwa wujudnya Allah SWT. kekal ada dan tiada akhirnya Allah SWT . Di dalam Ilmu Tauhid ada satu perkataan yang sama maknanya dengan Qadim Yaitu Azali. karena wujud itu zat maujud karena tidak disebutkan wujud melainkan kepada zat. Yaitu tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. ada yang kekal dan tidak binasa Selama-lamanya tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki ( yang 4 . yang demikian tidak dapat tidak keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Maka apabila disebut Allah SWT. maka atas qaul ini adalah wujud itu Haliyyah ( yang menepati antara ada dengan tiada) . Firman Allah SWT.

tiada berpihak . Perkara –perkara tersebut kekal secara mendatang tatkala ia bertakluq dengan Sifat dan Qudrat dan Iradat Allah Ta‟ala pada mengekalkannya. yang telahada atau yang belum ada. sifat atau perbuatannya sama ada yang baru . Apa yang diperintahkan atau ditegah pada hambahambanya adalah perkara yang kembali faedah dan manafaatnya kepada hamba-hambaNya jua. maka perkataan itu hendaklah kita iktiqadkan thabit ( tetap ) secara yang layak dengan Allah Ta‟ala Yang Maha Suci daripada berjisim dan Maha Suci Allah Ta‟ala bersifat dengan segala sifat yang baharu. Artinya : Bersalahan Allah Ta‟ala dengan segala yang baharu. Kursi. itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak ). Roh. bertulang dan juga bukan jenis leburan . Tidak berkehendak kepada tempat berdiri ( pada zat ) dan tidak berkehendak kepada yang menjadikannya Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah SWT. Firman Allah SWT. Allah SWT. Dan sesungguhnya sifat Allah Ta‟ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baharu karena sifat Allah Ta‟ala itu qadim lagi azali dan melengkapi ta‟aluqnya. · Ada permulaan dan ada kesudahan Yaitu segala makhluk yang lain daripada perkara yang diatas tadi ( Kedua ). 5. Luh Mahfuz. tumbuh-tumbuhan . Syurga.tiada bertempat dan tiada dalam masa. jisim atau jasad para Nabi dan Rasul ). Sifat Sama‟ ( Maha Mendengar ) bagi Allah Ta‟ala berta‟aluq ia pada segala maujudat tetapi bagi mendengar pada makhluk hanya pada suara saja. syurga dan lain-lain lagi. Jasad semua nabi-nabi dan jasad orang-orang syahid berjihad Fi Sabilillah yang mana ianya adalah kekal aradhi jua. Luh Mahfuz . . Qiyamuhu Ta‟ala Binafsihi : Artinya : Berdiri Allah Ta‟ala dengan sendirinya . Allah SWT menjadikan sesuatu ( segala makhluk ) adalah karena kelebihan dan belas kasihannya bukan berhajat kepada faedah. Disini nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bagian : · Tiada permulaan dan tiada kesudahan Yaitu zat dan sifat Alllah SWT. berdaging . yang bermaksud : ” Barangsiapa berbuat amal yang soleh ( baik ) maka pahalanya itu pada dirinya jua dan barangsiapa berbuat jahat maka balasannya (siksaannya ) itu tertanggung ke atas dirinya jua 5 . Neraka. Pada hakikat nya adalah menafikan Allah Ta‟ala menyerupai dengan yang baharu pada zatnya .sebenar ) Bahkan kekal yang aradhi ( yang mendatang jua seperti Arasy. Sesungguhnya di dalam Al-Quraan dan Al-Hadith yang menyebut muka dan tangan Allah SWT. Sesungguhnya zat Allah Ta‟ala bukannya berjirim dan bukan aradh Dan tiada sesekali zatnya berdarah . Segala jisim semuanya binasa melainkan „ajbu Azzanabi ( tulang kecil seperti biji sawi letaknya di tungking manusia. 4. sifatnya atau perbuatannya. · Ada permulaan tetapi tiada kesudahan Yaitu seperti Arash. Pada zat . Mukhalafatuhu Ta‟ala Lilhawadith. Allah SWT itu terkaya dan tidak berhajat kepada sesuatu sama adapada perbuatannya atau hukumannya. Allah SWT menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk . Maha Terkaya daripada mengambil apa-apa manafaat di atas kataatan hambahambanya dan tidak sesekali menjadi mudharat kepada Allah Ta‟ala atas sebab kemaksiatan dan kemungkaran hamba-hambanya. berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya. Qalam.

3.h berkata adalah segala yang maujudat itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikannya. Makna Esa Allah SWT pada sifat Yaitu menafikan Kam muttasil pada Sifat ( menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya ) Yaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta‟ala pada satusatu jenis sifatnya dua qudrat dan menafikan Kam Munfasil pada sifat ( menafikan bilangan –bilangan yang bercerai pada sifat ) Yaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Allah SWT. Syeikh Suhaimi r. Wahdaniyyah. Kam Munfasil pada zat.“. · Terkaya daripada zat tempat berdiri tetapi berkehendak kepada yang menjadikannya Yaitu segala jirim. Dan menafikan Kam Munfasil pada zat ( menafikan bilangan yang bercerai pada zat Allah Ta‟ala )seperti tiada zat yang lain menyamai zat Allah Ta‟ala. 6. · Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya Yaitu segala aradh ( segala sifat yang baharu ). Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat. Kam Muttasil pada sifat. pada sifat dan pada perbuatan sama ada bilangan yang muttasil (yang berhubung ) atau bilangan yang munfasil ( yang bercerai ).a. Kam Munfasil pada sifat. Artinya : Esa Allah Ta‟ala pada zat. Makna Esa Allah SWT pada perbuatan Yaitu menafikan Kam Muttasil pada perbuatan ( menafikan bilangan yang bercerai–cerai pada perbuatan ) Yaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Allah bahkan segala apa yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatan Allah SWT sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat atau jahat rupanya tiada pada hakikat-nya seperti kufur dan maksiat sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya . Kam Munfasil pada perbuatan. Maka wajiblah bagi Allah Ta‟ala bersifat Wahdaniyyah dan ternafi bagi Kam yang lima itu Yaitu : 1. Makna Esa Allah SWT pada zat itu Yaitu menafikan Kam Muttasil pada Zat ( menafikan bilangan yang berhubung dengan zat ) seperti tiada zat Allah Ta‟ala tersusun daripada darah . pada sifat & pada perbuatan. ( Surah Fussilat : Ayat 46 ). 2. 5. tulang . 6 .urat dan lain-lain. ( Segala zat yang baharu ) . 4. yang Maha Sempurna.semuanya perbuatan Allah SWT dan tidak sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya hanya pada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. · Terkaya daripada yang menjadikannya dan berdiri ia pada zat Yaitu sifat Allah Ta‟ala. terbahagi kepada empat bagian : · Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikannya Yaitu zat Allah SWT. daging . Kam Muttasil pada zat.

Maka Allah Ta‟ala yang selayaknya menghendaki tiap-tiap sesuatu apa yang diperbuatnya. hanya usaha dan ikhtiar pada jalan menjayakan sesuatu . sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat . Umat Islam beriktiqad akan segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku adalah dengan mendapat ketentuan daripada Allah Ta‟ala tentang rezeki . jahat . Pada hakikatnya ialah satu sifat yang qadim lagi azali yang thabit ( tetap ) berdiri pada zat Allah SWT. 7. Sebenarnya adalah sifat yang qadim lagi azali thabit berdiri pada Zat Allah Ta‟ala yang menentukan segala perkara yang harus atau setengah yang harus atas mumkin . (Surah Al – Qasash : Ayat 77). yang bermaksud : ” Janganlah kamu lupakan nasib ( bagian ) kamudi dalam dunia ” .ala jua. a. Dan tertolak segala kepercayaan-kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Allah Ta‟ala dan perkara-perkara yang menjejaskan serta merusakkan iman. yang mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada bersetuju dengan iradah. Memberi bekas pada mengadakan meniadakan tiap-tiap sesuatu. Iradah : Artinya : Menghendaki Allah Ta‟ala. Al – Qudrah : Artinya : Kuasa qudrah Allah SWT. kaya . Maksudnya menentukan segala mumkin ttg adanya atau tiadanya. tetapi ada perbuatan yang di sengaja pada zahir itu yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas sebenarnya sengaja hamba itu daripada Allah Ta. 8. Kesimpulannya ialah umat Islam mestilah 7 . sifat dan perbuatan Allah SWT . umur .Maka tiada zat yang lain . miskin dan sebagainya serta wajib pula beriktiqad manusia ada mempunyai nasib ( bagian ) di dalam dunia ini sebagaimana firman Allah SWT. baik . Adalah bagi manusia itu usaha dan ikhtiar tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau meniadakan . c. Iktiqad Qadariah : Perkataan qadariah Yaitu nisbah kepada qudrat . Maka pada segala makhluk ada usaha dan ikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin dan ikhtiar serta usaha hamba adalah tempat pergantungan taklif ( hukum ) ke atasnya dengan suruhan dan tegahan ( ada pahala dan dosa ). Maksudnya orang yang beriktiqad akan segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat semuanya terbit atau berpunca daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri dan sedikitpun tiada bersangkut-paut dengan kuasa Allah SWT. Iktiqad Ahli Sunnah Wal – Jamaah : Perkataan Ahli Sunnah Wal Jamaahialah orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang-orang Islam Yaitu beriktiqad bahwa hamba itu tidak digagahi semata-mata dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya. Kepercayaan dan iktiqad manusia di dalam perkara ini berbagai-bagaiFikiran dan fahaman seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan iktiqad. b. Iktiqad Jabariah : Perkataan Jabariah itu nisbah kepada Jabar ( Tergagah ) dan maksudnya orang yang beriktiqad manusia dan makhluk bergantung kepada qadak dan qadar Allah semata-mata ( tiada usaha dan ikhtiar atau boleh memilih samasekali ).

Maka ‟ilmu Allah Ta‟ala Maha Luas meliputi tiap-tiap sesuatu diAlam yang fana‟ ini. Menunjukkan apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib. Firman Allah Ta‟ala yang bermaksud : ” Dan Allah Maha Melihat akan segala yang mereka kerjakan “. bersuara . Shaffaat – 8 . Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada . jauh atau dekat . Bashar : Artinya : Melihat Allah Ta‟ala . Hayat . Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta‟ala.Kalam : Artinya : Berkata-kata Allah Ta‟ala. 10. yang qadim lagi azali . Sama‟ Bashar dan Kalam. tidak bersuara dan sebagainya. ( Surah Taha – Ayat 14 ) Dan daripada yang mustahil sebagaimana firman Allah Ta‟ala yang bermaksud : ” ……. zahir atau tersembunyi dan sebagainya. ( Surah Ali Imran – Ayat 163 ) 13 .( kata orang Nasrani ) bahwasanya Allah Ta‟ala yang ketiga daripada tiga………. terang atau gelap . Segala sifat yang ada berdiri pada zat daripada sifat Idrak ( pendapat ) Yaitu : sifat qudrat. Itu tersembunyi atau rahasia dan juga yang terang dan nyata. Dan daripada yang harus sebagaimana firman Allah Ta‟ala yang bermaksud : ” Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu”. Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali berdiri pada Zat Allah Ta‟ala. Maksudnya nyata dan terang meliputi tiap-tiap sesuatu sama ada yangMaujud (ada) atau yang Ma‟adum ( tiada ). Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta‟ala . „Ilmu : Artinya : Mengetahui Allah Ta‟ala . Allah Ta‟ala wajib bersifat Maha Melihat sama ada yang dapat dilihat oleh manusia atau tidak. bising . Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada ( thabit ) qadim lagi azali berdiri pada zat Allah Ta‟ala. Tiada terhijab (terdinding ) seperti dengan sebab jauh ..bersungguh-sungguh untuk kemajuan di dunia dan akhirat di mana menjunjung titah perintah Allah Ta‟aladan menjauhi akan segala larangan dan tegahannyadan bermohon dan berserah kepada Allah SWT. 11. iradat . 9. Allah Ta‟ala Maha Mengetahui akan segala sesuatu sama ada perkara. ( Surah An-Nisa‟a – Ayat 148 ) 12. tiada tuhan melainkan Aku ………”. Sama‟ : Artinya : Mendengar Allah Ta‟ala. Sebagaimana firman Allah Ta‟ala yang bermaksud : ” Dan ingatlah Allah sentiasa Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “. Ilmu . (Surah Ash. maka ia menunjukkan atas yang wajib sebagaimana firman Allah Ta‟ala yang bermaksud : ” Aku Allah . berdiri pada zat Allah Ta‟ala.”. Yaitu dengan terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud sama ada yang maujud itu qadim seperti ia mendengar kalamnya atau yang ada itu harus sama ada atau telah ada atau yang akan diadakan. Artinya : Hidup Allah Ta‟ala. Allah Ta‟ala Maha Mendengar akan segala yang terang dan yang tersembunyi. (Surah Al-Mai‟dah – Ayat 73).

Menunjuk kepada khabar ( berita ) seperti kisah-kisah Firaundan lain-lain. tiada ia maujud dan tiada ia ma‟adum . Yaitu lain daripada sifat Iradat. Menunjuk kepada nahyu ( tegahan ) seperti tegahan mencuri dan lain-lain larangan. 3. Kalam Allah Ta‟ala itu satu sifat jua tiada berbilang.Kaunuhu Muridan : Artinya : Keadaan Allah Ta‟ala Yang Menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu.Kaunuhu Bashiran : Artinya : Keadaan Allah Ta‟ala Yang Melihat akan tiap-tiap yang Maujudat ( Benda yang ada ).Kaunuhu „Aliman : Artinya : Keadaan Allah Ta‟ala Yang Mengetahui akan Tiap-tiap sesuatu. Menunjuk kepada wa‟ud ( janji balasan siksa ) seperti orang yang mendurhaka kepada ibu & bapak akan dibalas dengan azab siksa yang amat berat. 4. Kaunuhu Qadiran : Artinya : Keadaan Allah Ta‟ala Yang Berkuasa Mengadakan Dan Mentiadakan. Tetapi ia berbagai-bagai jika dipandang dari perkara yang dikatakan Yaitu : 1. 19. Yaitu lain daripada sifat Hayat. tiada ia maujud dan tiada ia ma‟adum . tiada ia maujud dan tiada ia ma‟adum . Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta‟ala. Yaitu lain daripada sifat Bashar. Yaitu lain daripada sifat ‚Ilmu. Menunjuk kepada „amar ( perintah ) seperti tuntutan mendirikan solat dan lain-lain kefardhuan.Kaunuhu Sami‟an : Artinya : Keadaan Allah Ta‟ala Yang Mendengar akan tiap-tiap yang Maujud. tiada ia maujud dan tiada ia ma‟adum . Menunjuk kepada wa‟ad ( janji baik ) seperti orang yang taat dan beramal soleh akan dapat balasan syurga dan lain-lain. 14.Ayat 96). Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta‟ala. tiada ia maujud dan tiada ia ma‟adum . Yaitu lain daripada sifat Sama‟. 18.Kaunuhu Hayyun : Artinya : Keadaan Allah Ta‟ala Yang Hidup. tiada ia maujud dan tiada ia ma‟adum. 9 . Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta‟ala. Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta‟ala. 17. Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta‟ala . 15. 16. 5. Yaitu lain daripada sifat Qudrat. Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta‟ala. 2.

Kaunuhu Karihan beerti “keadaannya yang terpaksa” 16. Ta‟addud beerti “berbilang-bilang” 7. Bukm beerti “bisu” 14. Mumathalatuhu Lilhawadith beerti “menyerupai makhluk” 5. Huduth beerti “baharu” 3. Kaunuhu Mayyitan beerti “keadaannya yang mati” 18. Kaunuhu „Ajizan beerti “keadaannya yang lemah” 15. „Ajz beerti “lemah” 8. Kaunuhu A‟ma beerti “keadaannya yang buta” 20. F. Qiyamuhu Bighayrih beerti “berdiri dengan yang lain” 6.T Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah yang menjadi lawan daripada dua puluh sifat yang wajib baginya. Yaitu lain daripada sifat Kalam.20. Samam beerti “tuli” 12. Mawt beerti “mati” 11.W. Karahah beerti “terpaksa” 9. Kaunuhu Jahilan beerti “keadaannya yang jahil/bodoh” 17. „Adam beerti “tiada” 2. 20 SIFAT MUSTAHIL BAGI ALLAH S. Kaunuhu Asam beerti “keadaannya yang tuli” 19. Jahl beerti “jahil/bodoh” 10. Maka dengan sebab itulah di nyatakan di sini sifat-sifat yang mustahil satu-persatu : 1. Kaunuhu Abkam beerti “keadaannya yang bisu” 10 . Hakikatnya Yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta‟ala. „Umy beerti “buta” 13.Kaunuhu Mutakalliman : Artinya : Keadaan Allah Ta‟ala Yang Berkata-kata. Fana‟ beerti “binasa” 4. tiada ia maujud dan tiada ia ma‟adum .

menyantuni fakir miskin. Orang yang berimman akan selalu mendapat bimbingan dari alahh swt. dan mengahrgai sesama orang lain.” I. HIKMAH BERIMAN KEPADA ALLAH SWT Orang – orang yang beriman kepada Allah swt dengan kesungguhan hati dengan tak ada keraguan sedikitpun dalam hatinya. Orang yang beriman akan selalu Melakukan amalan-amalan saleh. Qadiran Maha Kuasa Ajzun Yang Maha Lemah 2. Orang yang beriman meiliki sikap dan jiwa sosial.” 2. Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. oleh karena itu apa yang dilakukannya adalah perbuatran-perbuatan baik dan terpuji 3. Firman Allah dalam Alqur‟an surat Ar ra‟d ayat 28. Artinya : “ orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Allah akan memasukkan orang yang berimanb kedalam surga sebagai rahmatnya dana pahala atas ketaatan serta kepatuhannya selama hidup didunia firman Allah swt dalam surat Al Maidah ayat 9. Aliman Maha Mengetahui Jahilun Yang maha bodoh 4.G. bahkan terhadapsemua makhluk ciptaan tuhan. Dalil Naqli dan Aqli tentang Sifat-Sifat Allah SWT. No Sifat Maknawiyah Artinya Sifat Mustahil Artinya 1. 4. baik hewan atau tumbuh-tumbuhan. Sami‟an Maha Mendengar Ashamma Yang maha tuli 6. Hayyan Maha Hidup Mayyitun Yang mati 5. Artinya : “Allah Telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Wujud Wujud berarti ada. Basiran Maha Melihat A‟ma Yang maha buta 7. maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka baik didunia maupun diakhirat. rendah hati. SIFAT WAJIB YANG MENUNJUKAN MAKNA “MAHA” adalah sebagai berkut. Ingatlah. Adapun kemuliaan didunia itu meliputi : 1. (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. tidak goyah atau terombang ambing oleh ajakan nafsu jahat atau orang yang akan menyesatkan. Muridan Maha Berkehendak Mukrahan Yang maha terpaksa 3. menyayangi anak yatim. Hatinya tenang. Mutakaliman Maha Berfirman Abkama Yang maha bisu H. kasih sayang terhadap sesame manusia. tetapi Allah itu ada dengan zat-Nya sendiri. Adapun sifat mustahil-Nya 11 . 1. 5. Adanya Allah itu bukan karena ada yang mengadakan atau menciptakan.

Hal ini tentu mustahil bagi Allah karena Allah Maha pencipta. tumbuhan. Allah SWT mempunyai sifat terdahulu karena tidak ada yang mendahului. Firman Allah SWT : ‫ش‬ ‫ش‬ ﴿ ‫﴾3» د ذح‬Artinya: “Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin[1452]. Sungguh betapa hina dan lemahnya kita berbangga diri di hadapan Allah SWT. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”. Kepercayaan ada dan tidak adanya Allah SWT bergantung pada manusia itu sendiri yang bisa menggunakan akal sehatnya. Maka apakah kamu tidak berfikir?” (QS. Sifat mustahilnya adalah mumasalatu lil hawadisi artinya serupa dengan semua yang baru(mahluk). wajah elok nan rupawan. binatang. Mukhalafatu lil Hawadisi Mukhalafatu lil Hawadisi berarti berbeda dengan semua yang baru (mahluk). kita juga dapat melihat tanda-tanda kekuasaan-Nya. maka dari mana alam semesta itu berasal? Siapakah Dia Yang Maha Kuasa dan Maha Agung itu? Dialah Allah SWT yang Maha Suci dan Maha Tinggi. sebagai bukti dengan adanya alam beserta isinya. Da Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini dan kepada-Nyalah kamu akan dihimpun. Qidam Qidam berarti terdahulu. seperti manusia dengan segala perlengkapan hidupnya di dunia ini. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah SWT berbeda dengan hasil ciptaan12 . Sifat mustahil-Nya adalah Hudus yang artinya baru. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. planet dan bintang akan rusak atau binasa sehingga disebut baru sebab ada awal dan ada akhirnya.adalah adam yang berarti tidak ada. Allah SWT bukan mahluk melainkan Khalik (Maha Pencipta).Al Muminun :78-80) 2. yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa ( Allah SWT). Seandainya keberadaan Allah didahului oleh mahluk-Nya. suatu saat akan menjadi tua dan mati. 3. Semua mahluk yang ada di alam semesta seperti manusia.Al-Hadiid:3) Adanya Allah itu pasti lebih awal daripada mahluk ciptaanNya. Demikian halnya dengan tumbuhan yang semula tumbuh subur maka lama kelamaan akan layu dan mati. Jika kita perhatikan. Manusia betapapun gagah perkasa dirinya. Tentu kita bisa berfikir bahwa semua yang ada pasti ada yang menciptakan. (QS. Firman Allah SWT : ﴿26﴾ ‫ر س‬ ‫ش‬ ﴿27﴾ ﴿ ‫ش‬ »٢٧–٢٦﴾Artinya : Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Selain melihat alam semesta. Sifat mustahilnya adalah fana‟ artinya rusak atau binasa. Dan Dialah yang menghidupkn dan mematikan dan Dialah yang mengatur pertukaran malam da siang. penglihatan dan hati.(QS. Baqa Baqa‟ berarti kekal. tidak mungkin ciptaannya lebih dahulu daripada yang menciptakan. Allah SWT tidak berpermulaan sebab sesuatu yang berpermulaan itu adalah baru dan sesuatu yang baru itu namanya mahluk (yang diciptakan). Terkait dengan hal ini Allah SWT berfirman : ‫ز‬ ‫س‬ ‫ذ‬ ‫ش‬ ﴿78﴾ ‫ز‬ ‫رس‬ ‫س‬ ‫ش‬ ﴿79﴾ ‫ز‬ ‫س‬ ﴿80﴾ ﴿ ‫ؤ‬ »٧٨–٨٠﴾ Artinya : “Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran. Kekalnya Allah SWT tidak berkesudahan atau penghabisan. Dialah yang mengadakan segala sesuatu di alam ini. maka semua ciptaan Allah ini akan hancur berantakan. Oleh karena itu Allah SWT wajib bersifat qidam. Betapa tidak patutnya kita berbangga diri dengan kehebatan yang kita miliki karena segala kehebatan itu hanyalah bersifat sementara. termasuk diri kita. Amat sedikitlah kamu bersyukur.Ar Rahman :26-27) 4. Hanya Allah SWT Sang Pencipta yang bersifat kekal.

Coba kita perhatikan tukang jahit hasil baju yang dijahit sendiri tidak mungkin sama dengan baju yang dibuat orang lain.. sifat-Nya.. Esa zat-Nya maksudnya zat Allah SWT itu bukanlah hasil dari penjumlahan dan perkiraan atau penyatuan satu unsur dengan unsur yang lain mkenjadi satu. seperti marah.... maupun perbuata-Nya. Esa sifat-Nya artinya semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah SWT tidak sama dengan sifat-sifat pada mahluk-Nya.. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada_Nya segala sesuatu . kekuasaan dan ketinggian sifatNya... kebesaran.. manusia hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendirisendiri. Firman Allah SWT : . Contohnya.Nya. sedangkan Allah SWT adalah Maha Pencipta. mahluk diciptakan dari berbagai unsur. Dialah Tuhan Yang Maha Esa . Allah SWT menciptakan alam semesta ini karena kehendak sendiri tanpa minta pertolongan siapapun. Perhatikan firman Allah SWT berikut ini : ‫ذ ﴾1﴿ حذ‬ ﴿2﴾ ‫ذ‬ ‫﴾3﴿ ذ‬ ‫﴾ 4 ﴿ حذ‬Artinya :”Katakanlah (Muhammad ). malas dan sombong. dia tidak beranak dan 13 . Akan tetapi. Mereka pasti saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya karena mereka mahluk (yang diciptakan). Allah SWT berbuat karena kehendakNya sendiri tanpa ada yang menyuruh dan melarang.. ada tulang. Tidak sesuatu pun yang serupa dengan Dia. bahkan robot yang paling canggih dan mirip manusia sekalipun tidak akan sama dengan manusia yang membuatnya. Wahdaniyah Wahdaniyah berarti esa atau tunggal. 6.. Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa.. Seandainya lebih dari satu pasti terjadi saling bersaing dalam menentukan segala sesuatunya. Allah SWT mustahil (tidak mungkin) lebih dari satu. Tidak satupun dari mahluk-Nya yang menyerupai-Nya.” (QS Ali Imran:2) Sadarlah ternyata kita ini mahluk yang sangat lemah karena tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Qiyamuhu Binafsihi Qiyamuhu Binafsihi berarti Allah SWT itu berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain.. daging..”(QS Al Ikhlas :4) Dari dua ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa yang dimaksud dengan tidak setara itu adalah tentang keagungan. kalau terjadi demikian pasti alam semesta tidak akan terwujud. artinya membutuhkan bantuan yang lain.. Esa perbuatan-Nya berarti Allah SWT berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan mahluk apapun dan tanpa membutuhkan proses atau tenggang waktu. Berbeda sekali dengan manusia.. Sifat mustahil-Nya adalah ta‟adud artinya berbilang atau lebih dari satu. Berbeda dengan mahluk... Yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. kulit dan seterusnya.. keberadaan Allah SWT itu ada dengan sendirinya tidak ada yang mengadakan atau menciptakan.Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia(Allah).. seperti wujudnya manusia. baik esa zat-Nya.. Firman Allah SWT : ﴿ ‫ى‬ ‫﴾٢» ش‬ Artinya : “Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Sifat mustahilnya adalah ihtiyaju lighairihi. 5. Maksudnya. ‫ش‬ ﴿ ‫﴾١١» ىش‬ Artinya :”. sebagai manusia kita juga harus memiliki sifat mandiri supaa tidak bergantung pada orang lain.”(QS Asyura‟: 11) Senada dengan ayat tersebut Allah SWT juga berfirman dalam ayat yang lain yang berbunyi : ‫﴾٤» ص خ أ ﴿ حذ‬ Artinya : “. Begitu juga dengan tukang pembuat sepatu tidak mungkin sama dengan sepatu yang dibuatnya.

Pasti lebih kuasa. begitu juga setiap setiap Allah SWT tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. artinya terpaksa. (QS. apa yang dirahasiakan didalam hati manusia sekali pun. Sifat mustahilnya adalah „ajzu. Kekuasaan Allah SWT. Yasin : 82) Sebagai manusia kita harus mempunyai kemauan. Seseorang dianggap muslim atau tidak . Contohnya. Firman Allah SWT : . 8. (QS. Allah SWT tetap bersifat kudrat (kuasa) dan mustahil bersifat „ajzu (lemah). kekuasaan Presiden RI. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. bergantung pada pengakuan tentang ke-Esa-an Allah SWT. jika sudah berkehendak melakukan atau melakukan sesuatu. Allah SWT menciptakan alam beserta isinya atas kehendakNya sendiri.tidak diperanakkan. dan cita-cita yang bertujuan membangun hari esok yang lebih baik karena kita hidup di muka bumi ini hanya bersifat sementara. Dengan demikian. artinya lemah. Adapun sifat mustahilnya adalah karahah. 9. 14 . Pasti keinginan itu tidak terwujud. Berbeda dengan kehendak atau kemauan manusia.Al Baqarah:20) Sungguh idak patut manusia bersifat sombong dengan kekuasaan yang kita miliki karena sebesar apapun Allah SWT. Allah SWT memiliki pengetahuan atau kepandaian yang sangat sempurna. baik terhadap zat-Nya sendiri maupun terhadap makhluk-Nya. wajib bersifat kesempurnaan. Allah SWT berfirman : ‫سد ر ش‬ ﴿ ‫ ﴾٢٧» س‬Artinya : “Sesungguhnya perintah-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya:”Jadilah”maka terjadilah”. Bagi Allah SWT. sedangkan Allah SWT memiliki kehendak yang tidak terbatas. Jika Allah SWT bersifat karahah (terpaksa) pasti alam jagat raya yang kita tempai ini tidak terwujud sebab karahah itu adalah sifat kekurangan. Apabila manusia berkeinginan tanpa disertai dengan kehendak Allah SWT.. sedangkan Allah SWT. keinginan. Hal ini menunjukan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Iradat Iradat berarti berkehendak. atas segala sesuatu itu mutlak. yaiut dengan membaca syahadat tauhid yang berbunyi : “Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah SWT tidak mungkin bersifat lemah. Oleh karena itu. artinya ilmu Allah SWT itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. baik yang tampak maupun yang gaib. apapun yang kita cita-citakan dengan tujuan mengharap rida Allah SWT. Untuk menguatkan keyakinan kita.” (QS Al Ikhlas :1-4) Meyakini ke-Esa-an Allah SWT merupakan hal yang paling prinsip. Qudrat Qudrat berarti kuasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara bersaksi terhadap Allah SWT. maka tidak ada satu pun yang dapat menghalangin-Nya. Ilmu Ilmu berarti mengetahui.. tidak sedikit manusia mempunyai keinginan.” 7. berkreasi. ‫﴾٠٢» ﴿ ش ذ ش‬ Artinya : “Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu”. Bahkan. Sifat mustahilnya adalah Jahlun yang artinya bodoh. Wajib bersifat iradah (berkehendak) mustahil bersifat karahah (terpaksa).. tetapi keinginan itu kandas di tengah jalan. Allah SWT. Oleh karena itu. tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapa pun Apapun yang Allah SWT kehendakin pasti terjadi. Dengan demikian. Bukti kesempurnaan ilmu Allah SWT. Berbeda dengan kekuasaan manusia ada batasnya dan ada yang membatasi. kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi harus berkarya. tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi. dan berinovasi. dibatasi oleh undang-undang dan batas kekuasaannya hanya untuk negara Indonesia.

Selain itu penghiaan orang kafir. penglihatan Allah bersifat mutlak. ‫س‬ ﴿ ‫ ﴾٦١» س‬Artinya :”.Allah SWT mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Allah SWT mustahil bersifat tuli (tidak mendengar) sebab sekiranya Allah SWT tidak mendengar pasti segala permohonan dan pernyataa syukur hamba-Nya tidak akan diterima-Nya. ﴿ ‫ش‬ »225﴾ Artinya:”Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. artinya tidak dibatasi oleh jarak( jauh atau dekat) dan tidak dapat dihalangi oleh dinding (tipis atau tebal). Kita sadar bahwa sebanyak apapun ilmu yang telah kita ketahui.. orang munafiq. Yidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah SWT walaupun suara itu lemah dan pelan. Hayat Hayat berarti hidup. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. . orang musrik. Firman Allah SWT : . seharusnya terdorong untuk terus menimba ilmu.. Kita juga takjub akan indahnya karya dan canggihnya tekhnologi yang diciptakan manusia.. masih lebih banyak lagi ilmu yang belum kita ketahui.. Firman Allah SWT sebagai berikut. baik terucap maupun di dalam hati. Oleh karena itu Allah SWT tetap bersifat sama‟ mustahil bersifat summun . tidak mengantuk dan tidak tidur”. Oleh karena itu. hidupnya Allah SWT tidak membutuhkan semua itu. artinya buta.” (QS Al Hujurat:16).. Allah SWT melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini . Firman Allah SWT : ‫ز‬ ‫س‬ . Sifat mustahil-Nya adalah „umyun. Pendengaran Allah SWT berbeda dengan pendengaran mahluk –Nya karena tidak terhalang oleh suatu apapun. tidak mengalami kematian bahkan mengantuk pun tidak.. Sifat mustahilnya adalah mautun yang artinya mati.(QS Al Maidah :76) Sebagai seorang muslim seharusnya kita senantiasa bertingkah laku.. Sadarkah kita bahwa ilmu tersebut hanyalah sebagian kecil saja yang diberikan Allah SWT kepada kita ?.. 11. tidak akan habis kalimat-kalimat tersebut meskipun mendatangkan tambahan air yang banyak seperti semula.anusia. Allah SWT hidup selama-lamanya.. tidur. Contohnya. Allah SWT wajib bersifat kesempurnaan. Kita sering kagum atas kecerdasan dan ilmu yang dimiliki orang-orang pintar di dunia ini. Kelak di akhirat seluruh amalan tersebut akan kita pertanggungjawabkan.ibarat air laut menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah SWT.. ‫﴾٥٦٢ » ش﴿ ش‬Artinya 15 . (QS Al Baqarah: 255) Allah SWT selalu mengurus dan mengawasi seluruh makhluk ciptaan-Nya. Karena Allah SWT pasti mendengar segala perkataan m.. 12. Basar Basar berarti melihat. Hidupnya Allah tidak ada yang menhidupkannya melainkan hidup dengan zat-Nya sendiri karena Allah Maha Sempurna. 10. mereka juga mmebutuhkan makanan. Akan tetapi.. seperti suara bisikan hati dan jiwa manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al Maidah berikut. dan berbicara dengan bahasa yang santun dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik lagi bermanfaat. tampak atau tidak tampak. pasti semuanya terlihat oleh Allah SWT. Sifat mustahilnya adalah summun artinya tuli (tidak mendengar). istirahat.. hendaknya kita selalu berhati-hati dalam segala tindakan karena gerak gerik kita akan di awasi dicatat Allah SWT. berbeda dengan makhluk yang diciptakan-Nya. Oleh karena itu. sedangkan pendengaran mahluk-Nya dibatasi ruang dan waktu. Seandainya Allah SWT itu buta pasti alam semesta ini tidak akan ada karena Allah SWT tidak dapat melihat apa yang diciptakanNya. kecil maupun besar. dan lain sebagainya tidak dihiraukan-Nya. Sama‟ Sama‟ berarti mendengar . Allah SWT mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. bersikap.. manusia ada yang menghidupkan. dan sebagainya. sebagai hamba Allah SWT. minuman. ﴿ ‫ ﴾٦٧» ذ‬Artinya :”Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Selain itu.

Firman Allah SWT dalam surah An Nisa‟ : 164. Selain itu. baik dalam bentuk perintah maupun larangan. berbuat baiklah supaya kita tidak perlu cemas jika Kita harus mempertanggung jawabkannya kelak di akhirat. maka segeralah membaca istighfar. artinya kata-kata yang mulia. Allah SWT bersifat kalam artinya Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya. guru.Dan Allah berkata kepada Musa dengan satu perkataan yang jelas. Akan tetapi kita tidak akan bisa berbohong kepada Allah SWT. maka segeralah mengucapkan hamdalah..(QS AnNisa‟ :164) Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah SWT hendaknya membiasakan diri mengucapkan kalimatkalimat tayyibah.:”.. seperti lidah dan mulut yang dimiliki oleh manusia.”(al-Baqarah: 265) Dengan memahami sifat besar Allah SWT hendaknya kita selalu berhati-hati dalam berbuat... 16 . 13. Oleh karena itu . seperti ketika kita berbuat salah. atau teman. Seandainya Allah SWT bersifat bisu mana mungkin para utusan-Nya bisa mengerti maksud wahyu yang diturunkan kepada tersebut. Allah SWT berbicara tanpa menggunkan alat bantu yang berbentuk apapun sebab sifat kalam Allah SWT sangat sempurna. Mungkin kita bisa berbohong kepada manusia.Dan Allah maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Kalam Kalam berarti berfirman atau berbicara.. Pembicaraan Allah SWT tentu tidak sama dengan pembicaraan manusia karena Allah SWT tidak berorgan (panca indra).... artinya bisu. Sifat mustahi-Nya adalah bukmun. Apabila kita menerima nikmat. Padahal kenyataannya semua itu tidak mungkin terjadi.. kita juga harus membiasakan diri bertutur kata yang lemah lembut dan sopan santun dengan sesama manusia.. Allah SWT mustahil bersifat bisu.. ‫س‬ ﴿ ‫ ﴾٤٦١»أ س‬artinya :”. Sebagai bukti bahwa adanya wahyu Allah SWT berupa al qur‟an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW.... seperti orang tua.

serta mengagungkannya sesuai namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. B. hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Swt sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagi hambanya. Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya.BAB III PENUTUP A. 17 . kita harus menyempurnakan kecintaan terhadap allah. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT yang wajib disembah. KESIMPULAN Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah SWT. SARAN dengan kita mempelajari iman kepada allah. merealisasikan ibadah kepada allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya.

pdf WWW.com/2011/05/2-iman-kepada-allah3.files.GOOGLE.blogspot.wordpress.blogspot.html http://referensiagama.DAFTAR PUSTAKA http://terunesolah.html http://motivasinet.CO.ID 18 .com/2011/11/materi-pancasila.com/2011/10/iman-kepada-allah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->