INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI

Objektif 1. Memastikan arahan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan Lembaga Peperiksaan. 2. Mengenal pasti isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. 3. Membantu menyelesaikan isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru. Maklumat Sekolah
1. Nama Sekolah : 2. Alamat Sekolah: 3. No Tel Sekolah: 4. No. Faks Sekolah / E-Mel Sekolah: 5. PPD: Kuala Lipis Sekolah Kebangsaan Lanai Pejabat Pelajaran Daerah Lipis 27200 Kuala Lipis, Pahang

cba3061.sklanai@gmail.com
Maklumat Guru dan Murid

1. Nama Pengetua / Guru Besar: 2. Bilangan Guru PBS: 3. Bilangan murid PBS

Zainal Fetri Bin Haji Sutim 15 Thn 1 Tkn 1 Thn 2 Tkn 2 38 Thn 3 Tkn 3 32 43 42 36 Thn 4 Thn 5 Thn 6

Murid Normal Murid Pendidikan Khas Jumlah

36

36

38

32

43

42

36

Maklumat Pemantau
1. Tarikh 2. Masa ( Mula/ Tamat) 3. Kelas 4. Mata Pelajaran 5. Nama Guru 6. Opsyen Guru (Major/Minor) 7. Status Latihan KSSR 8. Pegawai Pemantau 9. Jawatan Pemantau 10.Bahagian/Jabatan 11. 12. 13. 14. 24 Februari 2012 08.15 1 Cempaka Matematik Monaliza Binti Shamsuddin Pendidikan Seni Sudah mengikuti kursus KSSR anjuran JPN Phillip Iskandar Abdullah Penolong Kanan Kurikulum Unit Kurikulum - SK Lanai CBA3061 SK A Luar Bandar
Contoh: Bahasa Inggeris Klik pilihan status Contoh: 16 Disember 2012

/

09.15

Contoh: 10.20 atau 02.00 Contoh: 2 Bakawali Contoh: Bahasa Inggeris

Isikan Kod Sekolah yang terdaftar dalam rekod BPPDP Isikan Jenis Sekolah Isikan Gred Sekolah (A/B) Isikan Lokasi Sekolah (Bandar/Luar Bandar)

SKALA/ WAJARAN: 1 - Tiada 2 - Ada tetapi masih ada ruang untuk dipenambahbaikan 3 - Ada dan lengkap

0 3 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Perkara Surat pelantikan JK PBS telah dikeluarkan dan diedarkan Senarai tugas JK PBS telah disediakan Tarikh mesyuarat JK PBS telah ditetapkan Minit mesyuarat disiapkan Keputusan mesyuarat dilaksanakan/tindakan susulan . Laporan Prestasi Murid (SPPBS) telah dihantar ke sekolah baru i.0 3 Bil Pengurusan murid pindah masuk Perkara a. home schooling ) A.7 3 1 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Surat Pekeliling Ikhtisas telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Surat Arahan Pelaksanaan telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Kes Khas Carta Organisasi Jawatankuasa PBS Jadual Pengoperasian PBS Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS A. Hardcopy a. Hardcopy 3 4 Pengurusan murid sakit berpanjangan dilaksanakan mengikut prosedur Pengurusan murid baru (cth: pulang dari luar negara. Softcopy ii. Bahagian 1 Fail Induk Pengurusan PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 2. Laporan Prestasi Murid (SPPBS) dihantar ke sekolah baru dalam bentuk: i. Evidens/Fail Perkembangan Murid telah dihantar ke sekolah baru 2 b. Softcopy ii.0 3 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Dokumen KSSR/ KBSM /Pendidikan Khas Dokumen Standard Prestasi Perkara Dokumen Standard Prestasi Alternatif (Pendidikan Khas) Buku Panduan dan Peraturan PBS Manual Pengguna SPPBS A. Bahagian 2 Pengurusan Dokumen PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3. Evidens/Fail Perkembangan murid dari sekolah lama 1 b. Bahagian 3 Pengurusan Kes-kes Khas (Pentadbir) Purata Skor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1. Bahagian 4 Jawatankuasa PBS Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3.Skor Pemantauan A.

Bahagian 4 Standard Prestasi (Guru) Purata Skor 1 2 3 4 5.0 5 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Guru memiliki standard prestasi Perkara Guru menggunakan Standard Prestasi untuk mentaksir murid Guru menggunakan Standard Prestasi untuk melapor perkembangan dan pencapaian murid Guru melaksanakan pentaksiran mengikut tahap kesediaan murid Guru memahami dengan jelas tentang pernyataan kriteria/deskriptor untuk memberikan maklumat pencapaian murid .0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Jadual Kerja Pentaksiran telah disediakan Perkara Jadual Kerja Pentaksiran telah diedarkan kepada guru Jadual Kerja Pentaksiran dipamerkan di papan kenyataan Jadual Kerja Pentaksiran dipatuhi B. Bahagian 2 Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 5. Pelajaran telah diwujudkan Nama murid dan nama kelas/ tingkatan telah didaftar ke dlm sistem Nama mata pelajaran telah didaftarkan ke dalam sistem B. Bahagian 3 Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 5. Bahagian 1 Jadual Pengoperasian PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 5.0 5 1 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Surat login pengguna dan kata laluan telah diterima dpd JPN/PPD Nama Pengetua/ Guru Besar telah didaftar dalam sistem Nama Guru Mata Pelajaran telah didaftar ke dalam sistem Login pengguna dan kata laluan Guru M.SKALA/ WAJARAN: STS ( 1 Skor) – Sangat Tidak Setuju TS ( 2 Skor) – Tidak Setuju TP ( 3 Skor) – Tidak Pasti S ( 4 Skor) – Setuju SS ( 5 Skor ) – Sangat Setuju B.0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Jadual Pengoperasian PBS telah disediakan Perkara Jadual Pengoperasian PBS telah diedarkan kepada guru Jadual PBS dipamerkan pada papan kenyataan Jadual PBS dipatuhi B.

Penataran KSSR c. Bahagian 7 Pelan Komunikasi ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 1 1 1 4. Penataran PBS 2 b.0 5 1 1 1 2 Bil 1 2 3 Perkara Guru merekod prestasi murid dalam aplikasi SPPBS Pelaporan disediakan mengikut keperluan Memastikan keselamatan data prestasi murid B. Latihan SPPBS Taklimat / Latihan dalaman telah dijadualkan dan diadakan: a. Bahagian 8 Penjaminan Kualiti ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Latihan SPPBS 1 1 1 1 1 1 1 1 . Penataran PBS 3 b.0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Perkara Fail Perkembangan Murid (FPM) disediakan untuk semua murid Fail Showcase (FS) telah disediakan Evidens dikembalikan kepada murid kecuali evidens terbaik disimpan dalam FPM FPM dan FS disimpan di tempat yang selamat B.B. Penataran KSSR c.5 5 1 Bil 1 2 3 4 Perkara Laporan / taklimat kepada murid telah dijadualkan dan diadakan Laporan taklimat kepada ibu bapa / penjaga telah dijadualkan dan diadakan Surat siaran PBS kepada ibu bapa / penjaga telah diedarkan Jalinan / jaringan (jika berkaitan) diadakan dan dijadualkan B.0 5 Bil 1 Pengurusan Pementoran Perkara Taklimat / Latihan Luaran telah dijadualkan dan diadakan: a. Bahagian 5 Pengurusan Prestasi Murid ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d. Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d. Bahagian 6 Pengurusan Evidens Murid ( Guru ) Purata Skor 1 2 3 4 5.

0 4.6 5. Bahagian 11 Pengurusan Pengesanan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Tidak berkenaan.0 4. Bahagian 9 Pengurusan Penyelarasan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 1 1 1 1 4.0 5.0 5.0 5.2 1. Cadangan Penambahbaikan .0 5.0 5 Bil 1 2 3 4 Perkara Jadual Penyelarasan Dalaman telah disediakan Jadual Penyelarasan Luaran telah disediakan Penyelarasan Tugasan dan Skor telah dibuat Laporan Penyelarasan telah disediakan B. Bahagian 10 Pengurusan Pemantauan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 4.0 5.6 5 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Perkara Jadual Maklumat Pemantauan diedarkan / diterima Instrumen Pemantauan sesuai / digunakan Laporan Pemantauan disediakan Laporan Pemantauan dibentangkan Tindakan susulan dijalankan B.7 3.B.0 3.0 5 1 1 1 Bil 1 2 3 Pengesanan Dalaman Pengesanan Luaran Laporan Pengesanan Perkara Rumusan Pencerapan Bahagian A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Aspek Fail Induk Pengurusan PBS Pengurusan Dokumen PBS Pengurusan Kes-kes Khas (jika Berkaitan) Jawatankuasa PBS Sekolah Jadual Pengoperasian PBS Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah Aplikasi SPPBS Standard Prestasi Pengurusan Prestasi Murid Pengurusan Evidens Murid Pelan Komunikasi Penjaminan Kualiti Pengurusan Penyelarasan Pengurusan Pemantauan Pengurusan Pengesanan Purata Skor Keseluruhan Skor 2.0 1.5 5.0 5.0 4.0 7.

Guru berjaya melaksanakan PBS dengan baik. TAHNIAH. Pengesahan Pegawai Pemantau Guru Besar/Pengetua Nama : PHILLIP ISKANDAR ABDULLAH Cap Jawatan : Nama : ZAINAL FETRI BIN HAJI SUTIM Cap Jawatan : Tarikh: 24 Februari 2012 Tarikh: 24 Februari 2012 . Catatan Pegawai Pemantau Guru telah berjaya mewujudkan suasana kelas yang menarik ketika proses pengajaran dan pembelajaran.Keseluruhan. guru mencapai objektif P&P serta RPH disediakan dengan lengkap mengikut format yang ditetapkan. Faham dan telah melaksanakan Pengoperasian PBS dengan CEMERLANG. Disarankan agar lembaran kerja murid perlu disediakan mengikut tahap penguasaan murid. Boleh dicontohi.Deskriptif Purata Skor Purata Skor Band 4: Tahu.

.

Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Prestasi Murid Tahu. 0 0 A4 B1 B2 Tahu.0 5. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Pemantauan 0 0 0 0 0 0 0 0 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Tahu.0 4. Disarankan agar lembaran kerja murid perlu dised Pegawai Pemantau 0 Catatan : Pihak tuan dikehendaki membuat maklumbalas terhadap laporan ini dalam masa dua minggu daripada tarikh laporan ini dikeluarkan. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Dokumen Tahu dan Faham Pengurusan Kes-Kes Khas Tahu. Faham dan Boleh Melaksana Fail Induk Pengurusan Tahu.0 5.5 5. Faham dan telah melaksanakan Pengoperasian PBS dengan CEMERLANG.0 4. Boleh dicontohi.0 5.0 Diskriptor Dapatan Tahu. .6 5.0 1.15 Sudah mengikuti kursus KSSR anjuran JPN Phillip Iskandar Abdullah Dapatan dan Cadangan Penambahbaikan Bahagian A1 Skor 2.0 5. Ulasan Pemantau Guru telah berjaya mewujudkan suasana kelas yang menarik ketika proses pengajaran dan pembelajaran.15 / Tamat: 09.0 4. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Jadual Kerja 0 Pentaksiran Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Aplikasi SPPBS Tahu.0 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Maklumat Pemantauan Nama Sekolah Kod Sekolah Jenis Sekolah Gred Sekolah Lokasi Sekolah Tarikh Masa Status Latihan KSSR Pegawai Pemantau : : : : : : : : : Sekolah Kebangsaan Lanai CBA3061 SK A Luar Bandar 24 Februari 2012 Mula: 08. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Penyelarasan Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Evidens Murid Tahu. Tidak berkenaan. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Penjaminan Kualiti Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Jadual Pengoperasian 0 0 Cadangan Penambahbaikan A2 A3 1.7 3. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pelan Komunikasi Tahu.0 5.LAPORAN PEMANTAUANPELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAHLEMBAGA PEPERIKSAAN. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan JK PBS Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Standard Prestasi Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Pengesanan 0 Deskriptif Purata Skor Band 4: Tahu. TAHNIAH.0 5.