SEK. KEB. TOH INDERA WANGSA AHMAD JALAN SULAIMAN 31000 BATU GAJAH PERAK DARUL RIDZUAN.

TEL : 05-3661253 Fax:05-3652576 Email:aba2030@ppdks.gov.my

Kod Sek : ABA 2030

_____________________________________________________________________________ ‘1 Malaysia Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan’ ‘Perak Sentiasa Di Puncak Kecemerlangan’

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MALAYSIA KALI PERTAMA 2012

Tarikh : 28 Disember 2011 Hari : Rabu Masa : 8.30 pagi Tempat : Bilik Gerakan

Kehadiran : 1. Pn.Hajjah Dahlia Bt Hassan (Guru Besar ) 2 .Pn. Halimaton Bt Hj. Sulaiman (P.Petang ) 3. Pn. Halejah Bt Shafei (K. Panitia ) 4. Pn.Shahariah Bt.Yeob Nordin 5. Pn.Rosmaliza Bt.Awang 6. Pn.Katifah Bt.Mat Katib 7 . Pn.Raha Bt.Daud 8. Pn.Khairul Zakiah Bt.Yahya 9. Tn.Syed Kassim B.Syed Lobe 10 Cik Napsiah Bt.Ahmad 11 .Pn.Zuraidah Bt.Mohamad 12 .Pn.Sharifah Shahiatul Aluiyah Bt.Syed Abd Latif 13 .Pn.Norizan Bt.Din 14. Pn.Azmal Bt.Che Mohamed 15. Pn.Hamminah Bt.Pitrus 16. Pn.Maszora Bt.Ahmad 17. Pn.Sharifah Rosnah Bt.Sayid Muhammad 18. En. Shahrudin B. Abd. Rahman 19. Pn.Zakiah Bt.Abu Bakar 20 .Pn. Khairina Bt Hj.Salihadin 21. Cik Wan Shariza Bt Wan Zainal Abidin 22..En.Rosezaini B.Talib .

1

1. Ucapan Pengerusi 1.1 1.2 1.3 Ketua panitia mengucapkan salam dan meminta semua ahli membaca Ummul Kitab agar mesyuarat diberkati dan berjalan dengan lancar. Beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada guru besar dan guru-guru Bahasa Malaysia kerana hadir dalam mesyuarat panitia kali pertama 2012. Beliau juga berharap agar semua guru dapat bekerja sama bagi mempertingkatkan pencapaian prestasi Bahasa Malaysia di sekolah ini agar ianya terus cemerlang. Beliau juga mengharapkan agar pihak pentadbir dan rakan-rakan dapat membimbingnya sepanjang beliau menerajui Panitia Bahasa Malaysia. Tindakan : Makluman 2. Ucapan Penasihat 2.1 2.2 2.3 Mengucapkan salam terima kasih kepada semua guru-guru Bahasa Malaysia yang hadir. Berharap semua guru dapat merancang dan memikir bersama untuk memajukan anak didik kita. Beliau menyarankan agar guru-guru sentiasa merujuk buku Piawai Qualiti kerana di dalamnya terkandung semua garis panduan bagaimana kita hendak menjalankan tugas sebagai seorang guru, ketua panitia,penyelaras mata pelajaran dan guru mata pelajaran yang berkualiti. Di dalam buku Piawaian Qualiti juga ada dinyatakan tentang agenda-agenda dalam setiap mesyuarat yang diadakan. Tindakan : Makluman

1.4

2.4

3. Membentang dan menerima minit mesyuarat yang lalu Dicadang Disokong : Pn. Sharifah Rosnah bt Sayid Muhammad. : Pn. Rinawati bt Zulkiffli. Tindakan : Makluman 4. Perkara-perkara berbangkit Perkara 5.3 - Penurunan Prestasi Tahun 1 dalam ujian 3. - Pelan operasi, banyakkan latihan-latihan tentang Sinonim dan Antonim . - Linus, akan diterangkan dalam agenda 2.5 dasar kurikulum. - .
2

Perkara 6.2

Perkara 6.3.1 - MBM MBI Telah diwujudkan papan kenyataan yang mempamerkan contoh-contoh karangan , pantun dan sajak. Perkara 8.1 - Program panitia (Program Tektikal) Pelan Operasi- bercerita, bersajak, berpantun. - nyatakan AJK yang terlibat. Tindakan : Makluman 5.Rancangan Pelajaran Ketua Panitia Bahasa Malaysia telah membuat lampiran tentang rancangan pelajaran agar cara menulisnya seragam bagi semua guru. Tema : Tajuk : Impak Okjektif : nyatakan secara ekplisit. (FU/ FS) kemahiran : (bilangan menguasai) Sistem Bahasa: Kosa kata : Tatabahasa : Ilmu/Nilai : KBT /KB : Aktiviti : 5.1 Rancangan tahunan Ketua panitia meminta guru-guru Bahasa Malaysia berbincang dalam kumpulan tahun yang sama dan hantar satu salinan kepada setiausaha. 5.2 Penyelaras Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

- Pn. Maszora Bt Ahmad - Pn. Khairina Bt Hj. Salihadin - Pn. Norizan Bt Din - Cik Wan Shariza Bt Wan Zainal Abidin. - Pn. Sharifah Shahiatul Aluiyah Bt Syed Abdul Latif. - En. Shaharudin B.Abd. Rahman

5.3 Perlantikan Penolong Ketua Panitia Bahasa Malaysia -Pn. Sharifah Rosnah Bt Sayid Muhammad. Setiausaha-Pn. Norizan Bt Din. Penolong Setiausaha- Pn.Shahariah Bt Yeob Nordin Tindakan : Makluman 6.Dasar Kurikulum 6.1 Penulisan ( Bilangan Latihan ) Tahun 4 – minimum 60 karangan setahun.
3

Tahun 5 – minimum 80 karangan setahun. Tahun 6—minimum 100 karangan setahun. 6.2 KSSR - Pn. Azmal telah memberi pendedahan kepada guru-guru Bahasa Malaysia tentang KSSR. KSSR terdiri dari 3 elemen (elemen merentas kurikulum) iaitu keusahawan, kreatif , inovatif dan TMK (Teknologi maklumat computer ). -KSSR terdiri dari 5 kemahiran. 1. kemahiran mendengar dan bertutur. 2.kemahiran membaca 3.kemahiran menulis 4.kemahiran seni bahasa 5.kemahiran tatabahasa FU FS :SK :SK :SP :SP : 80% menguasai :20% menguasai SK (standard kandungan ) SP (standard pembelajaran)

.

6.3

LINUS 6.3.1 Bagi tahun 2 saringan 6 terdapat 153 orang calon. 1 tegar (0.65%), 4 linus (2.6%) dan 148 arus perdana (96.7%). 6.3.2 Bagi tahun 1 saringan 3 terdapat 153 orang calon.3 tegar (1.96%), 6 linus (3.92%) dan 144 arus perdana (94%). Di akhir tahun 3 diharapkan tiada lagi masalah LINUS.

. Tindakan : Makluman 7. Peperiksaan Ketua Panitia mengucapkan tahniah atas kejayaan cemerlang UPSR untuk subjek Bahasa Malaysia tahun2011. BM (Pemahaman) Bilangan A – 97 (51.9 %)

Lulus ABC 180 (96.3 %)
4

BM (Penulisan ) Bilangan A - 116 (62 % )

Lulus ABC 163 (87.2 % )

7.1. Penyediaan Soalan -Penyelaras Bahasa Malaysia bagi setiap tahun hendaklah menyediakan jadual untuk penggubal soalan. -Soalan-soalan yang digubal mestilah mengikut JSU dan disertai dengan skema jawapan. Soalan-soalan yang disediakan hendaklah mengikut kemahiran yang diajar. -Setelah selesai peperiksaan , hendaklah dibuat analisa dan post-mortem tentang kelemahan dan kekuatan soalan. 7.2 Headcount TOV / Target Peperiksaan Akhir Tahun Pemahaman Tahun 1 Bil. A 114 (74.5% ) ABC 146 (95.4% ) Tahun 2 Bil . A 67 (43.79 % ) Bil . A 136 (88.89 %)

Penulisan Bil. A 99 (64.71 %) Bil ABC 143 (93.46 %)

Bil . A 77 (50.33%) Bil. ABC 132 (86.27%)

______________________________________________________________________________ Tahun 3 Bil. A 70 (38.04% ) Bil. ABC 158 (85.87% ) Tahun 4 Bil . A 49 (28.28% ) Bil. ABC 159 (93.53% ) Tahun 5 Bil. A 107 (44.40% ) Bil. ABC 222 (92.12% ) Bil. A 29 (15.76% ) Bil. ABC 132 (72.28% )

Bil .A 31 (18.34%) Bil. ABC 127 (75.15%)

Bil. A

58 (24.07%)

Bil. ABC 213 (88.38%)

______________________________________________________________________________

. Tindakan : Makluman
5

8. Budget 2012 -Budget yang diterima untuk Panitia Bahasa Malaysia ialah RM 1151.90, -20% daripada wang tersebut digunakan untuk membeli kertas. -guru-guru Bahasa Malaysia bolehlah membuat pesanan barang dengan menggunakan borang nota minta yang ada di pejabat. Tindakan : Makluman 9.Pelan Taktikal Panitia dan operasi (program ) Semua guru BM mengikut tahun yang diajar berbincang tentang pelan Taktikal dan menyenaraikannya. Pilih pelan taktikal yang bersesuaian dan selesaikannya dalam pelan operasi mengikut tahun masing-masing. Tindakan : Makluman 10. Pencerapan 10.1 -buku latihan dan P&P -pencerapan buku latihan dan P&P guru akan dibuat dua kali setahun.Sila lihat jadual yang telah diberi. Tindakan : Makluman

10.2 Program Panitia Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahaun 5 Tahun 6 -mengeja -pertandingan tulisan cantik -pertandingan puisi -pertandingan sajak -pertandingan bercerita -pertandingan bercerita

Pelan Operasi (tindakan AJK yang terlibat ) Tindakan : Makluman 11. Hal-hal Lain 11.1 Pada tahun 2012 LINUS diajar untuk semua murid tahun 1, tahun 2 Waja dan tahun 3 Waja. 11.2 Guru-guru yang terlibat ialah semua guru Tahun 1, bagi Tahun 2W, guru BM dan Matematik yang terlibat ialah Pn. Rinawati dan Pn. Khairul Zakiah manakala tahun 3W, guru BM dan Matematik yang terlibat Tn. Hj. Rusland dan En. Mokhtar. 11.3 Bagi Protim pula kelas yang terlibat ialah Tahun 4A, 5W dan 6 Gigih. Manakala guru yang terlibat ialah Pn.Rosmaliza, Pn. Shahariah dan Pn. Halejah.
6

Tindakan :Makluman 12. Ucapan Penangguhan 12..1 Guru besar mengesyorkan guru-guru Bahasa Malaysia agar memartabatkan Bahasa Malaysia dengan bersungguh-sungguh. 12.2 Beliau berharap agar guru-guru Bahasa Malaysia sentiasa berbincang untuk mengenal pasti kelemahan murid seterusnya dapat meningkatkan pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia. . Bahasa Malaysia ialah satu mata pelajaran yang penting, jadi sama-samalah kita sebagai guru Bahasa Malaysia memartabatkannya.

12.3

12.4 Mesyuarat panitia Bahasa Malaysia ditangguh pada pukul 11.30 pagi. Guru besar mengesyorkan guru-guru Bahasa Malaysia agar memartabatkan Bahasa Malaysia dengan bersungguh-sungguh. 12.2 Beliau berharap agar guru-guru Bahasa Malaysia sentiasa berbincang untuk mengenal pasti kelemahan murid seterusnya dapat meningkatkan pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia. . Bahasa Malaysia ialah satu mata pelajaran yang penting, jadi sama-samalah kita sebagai guru Bahasa Malaysia memartabatkannya. Mesyuarat panitia Bahasa Malaysia ditangguh pada pukul 11.30 pagi.

12.3

12.4

Tindakan : Makluman

Disediakan Oleh, ..........................
( NORIZAN BT DIN )

Disemak Oleh, ...................................
(HALEJAH BT SHAFIE)

Setiausaha Panitia Bahasa Malaysia

Ketua Panitia Bahasa Malaysia

7

SEK. KEB. TOH INDERA WANGSA AHMAD JALAN SULAIMAN 31000 BATU GAJAH PERAK DARUL RIDZUAN. TEL : 05-3661253 Fax:05-3652576 Email:aba2030@ppdks.gov.my UJIAN 1 (SAINS ) NAMA................................................................

Kod Sek : ABA 2030

KELAS............

BAHAGIAN A (30 markah ) Arahan : Setiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan, A ,B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul.

8

9